شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

آخرین مطالب سایت

article thumbnail

آفرینش زمان و مکان از عدمما اینجا در بحث از آفرینش جهان تنها به طریقی ناموثق درباره‌ی عبارت «پیش از» سخن می گ [ ... ]

article thumbnail

معرفی کتاب «صدفی برای مروارید»یکی از راه‌های گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، پرداختن به آثار، معرفی آداب و تلاش برا [ ... ]

article thumbnail

  قرآن و تفکر مثبت نویسنده : دکتر محمد حسین توانایی چکیده انسان در عصر حاضر با وجود پیشرفت های شگرف در زمینه  [ ... ]

article thumbnail

    علت تنگ دستی ها در اخرالزمان از امام صادق(ع) پرسیدند که چرا کسانی که در آخر الزمان زندگی میکنند رزق و روز [ ... ]

خانه

خروش کوه

روزی چند نفر از سادات اصفهان نزد آیت الله بید آبادی آمده ، گفتند : « چشمۀ آبی که از دامنه ی کوه جاری می شد و مورد بهره برداری اهالی بود ، مدتی است خشک شده و ما در زحمت هستیم ، دعا کنید تا فرجی حاصل شود . آن بزرگوار آیه ی شریفۀ « لو انزلنا هذا القرآن علی جبل ... »* را روی کاغذ نوشته ، به آنها فرمود : اول شب این کاغذ را بر قله ی کوه گذارده و برگردید . آنها چنین کردند و چون به خانه ی خود رسیدند ، سدای مهیبی از کوه بلند شد که همۀ اهالی شنیدند ! وقتی فردا صبح بیرون آمدند ، دیدند به برکت قرآن چشمۀ آب جاری شده است .

*یعنی اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم هر آیینه می دیدی که آن از ترس خداوند فروتن شده ، شکافته گردد ... (حشر / ۲۱ )

منبع : داستان های شگفت ، شهید آیت آلله دستغیب « رحمه الله علیه » (با تصرف )