شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

آخرین مطالب سایت

article thumbnail

  مجوزی معتبر برای نوجوانی سیزده ساله برای حضور در جبهه از دست امام خامنه ای نوجوانی که به امام خامنه ای عرض  [ ... ]

article thumbnail

تولد، کودکی، نوجوانی (پرورش یافتن در دامان خانواده ای اسلامی) : شهید عبدالحسین عمرانی در یک خانواده مذهبی در  [ ... ]

article thumbnail

از همان كودكي داراي هوشي سرشار و روحيه اي مقاوم بود بطوري كه حركات و برخوردش با خانواده و ديگران نشانگر اين مط [ ... ]

article thumbnail

  شهیدعلیرضا محمودی پارسا در ۲۳ تیرماه سال ۱۳۴۸ در شهر تهران و در یك خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. نور شهاد [ ... ]

خانه

خروش کوه

روزی چند نفر از سادات اصفهان نزد آیت الله بید آبادی آمده ، گفتند : « چشمۀ آبی که از دامنه ی کوه جاری می شد و مورد بهره برداری اهالی بود ، مدتی است خشک شده و ما در زحمت هستیم ، دعا کنید تا فرجی حاصل شود . آن بزرگوار آیه ی شریفۀ « لو انزلنا هذا القرآن علی جبل ... »* را روی کاغذ نوشته ، به آنها فرمود : اول شب این کاغذ را بر قله ی کوه گذارده و برگردید . آنها چنین کردند و چون به خانه ی خود رسیدند ، سدای مهیبی از کوه بلند شد که همۀ اهالی شنیدند ! وقتی فردا صبح بیرون آمدند ، دیدند به برکت قرآن چشمۀ آب جاری شده است .

*یعنی اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم هر آیینه می دیدی که آن از ترس خداوند فروتن شده ، شکافته گردد ... (حشر / ۲۱ )

منبع : داستان های شگفت ، شهید آیت آلله دستغیب « رحمه الله علیه » (با تصرف )