شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

آخرین مطالب سایت

article thumbnail

دو فرشته مسافر، برای گذراندن شب، در خانه ی یک خانواده ثروتمند فرود آمدند. این خانواده رفتار نامناسبی داشتند و  [ ... ]

article thumbnail

تو این مدتی که داشتم مطلب رو مینوشتم به یادش اشک میریختم !     گفت : محمد جان ... مادر ...  بیا ناهار بخوریم   پرس [ ... ]

article thumbnail

روزی شاگردی پیش استادش میرود ومیگوید یک سوال داشتم استاد میگوید بپرس شاگرد گفت چه کار کنم که خواب امام زمان ر [ ... ]

article thumbnail

اولین شماره پیک مشتاقان شماره ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود

خانه

شهدای کانال کمیل

 

آخرین دلنوشته های شهدای کانال کمیل :

امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم ،

آب را جیره بندی کرده ایم ،

عطش همه را هلاک کرده است !

همه را جز شهدا...

که حالا در کنار هم خوابیده اند، دیگر شهدا تشنه نیستند،

سلام مارا به امام برسانید ، از قول ما به امام بگویید

همانطور که فرموده بودید حسین وار مقاومت کردیم ... ماندیم ... تا آخرین نفس جنگیدیم ...

 

یا حسین