خانه

شرحی بر دعای اللّهمّ أغن کلّ فقیر


بر اساس گفتاری از استاد محمدرضا حکیمی ( ملقب به فیلسوف عدالت اسلامی):