در سایه کلمات شهید محراب

 

«مسئله امامت و خلافت مهدی موعود و جهان را پر از عدل کردن، به قدری مهم است که در کتاب های آسمانی زبور داوود، صحف ابراهیم، تورات موسی و انجیل عیسی به آن مژده داده شده است.... در سایه ولایت او سیر و سلوک الهی آسان می شود.... آن وجود مقدس است که دانشجویان مکتب خداشناس را به آنی از مدرسه ابتدایی به مکتب انتهایی می رساند».

«ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است. اگر بفرمایید: چرا به آن حضرت دسترسی نداریم، جواب این است: چرا به انجام دادن واجبات و ترک محرمات ملزم نیستید؟ او به همین دلیل، از ما راضی نیست».(اشارات - شماره 126)

«واجب است در هر دوره ای مسلمین دور یک محور باشند، یک رهبر الهی داشته باشند... در زمان غیبت مهدی (عج) فقیه عادل زمان و امروز حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (رهبر) است و هر کس در مقابل او ایستاد قانون خدا را شکسته است. ولایت فقیه ; یعنی حکومت خدا، حکومت رسول خدا (ص)، رسول خدا (ص) ولایت کرد سرپرستی کرده لشکرکشی کرد و تمام امور مسلمین را به عهده داشت، حال امام هم دنباله آن راگرفته اند، بزرگ ترین گناه یک قوم که دارای یک رهبر الهی است، مخالفت بااین رهبر است و بزرگترین عبادت جهت آن قوم اطاعت از چنین رهبری است و بزرگ ترین دام شیطان جدایی ملت مسلمان از رهبر الهی است.» (پاسدار اسلام - شماره 215)

 

منبع : https://b2n.ir/94578